Всесвітній день прав людини

10 грудня 1948 року ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.
Цей документ став першим універсальним міжнародним актом з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо.

Історичний розвиток нашої цивілізації на всіх етапах свого становлення постійно перетиналися з одними і тими ж питаннями, які надалі були окреслені і узагальнені в цілісне поняття – права людини. Це сталося з абсолютно природних міркувань, так як всілякі утиски одних людей іншими завжди викликали відповідну і таку ж типову ситуацію, коли розклад сил по тим чи іншим причинам змінювався, а суспільство все ж прагнуло до деякої стабільності. У пору згадати знамениті слова з біблійного Писання: «Що посіє людина, те й пожне».

У сучасному світі права людини стали кваліфікуватися за цілою низкою напрямів. Це особисті права, які передбачають недоторканність особи і житла, власності та конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні права, які передбачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, захисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості. На ряду з цим існують і політичні права, які мають на увазі і свободу совісті, і рівність усіх перед законом, свободу друку і свободу слова, свободу зібрань та право на протест. Є також і економічні права, які мають на увазі свободу розвитку і функціонування промисловості і торгівлі, свободу пересування та розпорядження власністю на свій розсуд.

Культурні права включають в себе свободу мистецтв і наук, свободу викладання і право на освіту, а також право на використання у всіх цих процесах своєї рідної мови. Все це узагальнено і взято на озброєння як демократичні цінності. Здавалося б чого ще не вистачає сучасній людині для життя і розвитку? За даними проекту DilovaMova.com, навіть самі просунуті в дотриманні прав і свобод людини країни не можуть похвалитися ідеальними умовами практичної реалізації цих прав для свого рідного суспільства, а що казати про ти країни, де демократичні цінності досить умовне поняття.

Після закінчення Другої світової війни і спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях і Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року була прийнята Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423 (V).

«Де ж все-таки починаються загальні права людини? У невеликих містечках поблизу від будинку, таких близьких і настільки маленьких, що їх не побачиш на жодній карті світу. І поки ці права не набудуть сенсу там, вони будуть мати мало значення, де б то не було ще. Якщо громадяни не будуть дбати про захист цих прав поблизу від будинку, марні наші надії на прогрес у всьому світі» (Елеонора Рузвельт) .

Декларація прав людини займає важливе місце серед міжнародно-правових документів, які визначають права людини у сфері охорони здоров’я. Так, відповідно до статті 25, кожна людина має право на медичний догляд.

Тема Міжнародного дня прав людини 2021 – «Рівність. Зменшення нерівності, просування прав людини» – безпосередньо пов’язана з ст. 1 Загальної декларації прав людини «Усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах».

Принцип рівності узгоджується з Порядком денним на період до 2030 року та підходом ООН, викладеним у документі «Не залишаючи нікого позаду: рівність та недискримінація в основі сталого розвитку».

Даний підхід включає вирішення та пошук рішень щодо глибоко вкорінених форм дискримінації, які торкнулися найбільш уразливих людей у суспільстві, зокрема жінок та дівчат, корінних народів, осіб африканського походження, ЛГБТ, мігрантів та людей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, що в Україні таким закликом до дій є Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджені Указом Президента України від 30.09.2019.


У цей День ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.

Фото – з відкритих джерел
За джерелом:
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=332


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.